کاظم بیات

تدوین اصول فرهنگی حفظ و مرمت اسناد و کتب تاریخی در ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: حمید فرهمند بروجنی
چکیده:

هدف رساله‌ی حاضر تجزیه و تحلیل ضروریات حفظ و مرمت اسناد و کتب تاریخی با توجه به کشمکش‌ها و تهاجمات فرهنگی روز و نیازمندی جامعه کنونی ایران به شناخت ارزش‌ها و نکات روشن‌گرانه و وحدت‌آفرین این‌گونه آثار می‌باشد. تأکید تحقیق آگاهی بخشیدن به اقشار مختلف جامعه اعم از دولت، مردم، دست اندرکاران گنجینه‌ها، کتابخانه‌ها و سایر مراکز فرهنگی مربوطه نسبت به اهمیت اسناد و کتب و توجه هر چه بیشتر آنان به مسائل مرتبط با نگهداری آن‌ها می‌باشد. به همین منظور سعی شده است که اطلاعات نسبتاً جامعی از جایگاه آثار مکتوب و تاریخچه‌ی حفظ و مرمت آن‌ها در فرهنگ ایرانی و اهمیت شناخت و صیانت آن‌ها در جامعه کنونی با تکیه بر دیدگاه‌های فلسفی، دینی، سیاسی، تاریخی، ادبی و هنری ارائه شود. در نهایت جهت سهولت دستیابی پژوهش‌گران به اهداف مورد نظر، مجموعه‌ای از اصول اخلاقی و فرهنگی برگرفته شده از متون رساله به عنوان مکمل و نتایج حاصل شده به صورت خلاصه و طبقه‌بندی[شده] ذکر شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا