فرانک کاشی‌زاده قالیباف

تکنیک ساخت ظروف نقره‌ای ساسانی‌، مطالعه بر روی چند شیء نقره‌ی ساسانی (موزه‌ی ایران باستان و رضا عباسی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: ناصر نوروززاده چگینی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا