زهرا نوروزی

حفاظت و مرمت آجرهای لعاب‌دار هخامنشی شوش و سامان‌دهی به آجرهای موجود در انبار موزه‌ی شوش


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: اصغر پورشیروی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا