احسان عسگری

حفاظت و مرمت از گرم‌خانه‌ی حمام ایلخانی به‌دست‌آمده از کاوش‌های باستان‌شناختی در تخت سلیمان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1385
استاد راهنما: حمید فدایی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا