سعید مدرس
حفاظت و مرمت نسخه‌ی چاپی بحارالانوار جلد سی‌ام متعلق به دوره‌ی قاجار
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: محسن محمدی
نوشته‌های مرتبط: