مریم رونقی
حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ و ارائه‌ی دو نمونه عملی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: زهره روح فر
استاد مشاور: حمید ملکیان
نوشته‌های مرتبط: