سمیه تقی‌ذوقی
حفاظت و مرمت پنج شیء سفالی دوران اسلامی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1383
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: