نازنین اسفندیاری

حفاظت و نگهداری آثار پارچه‌ای دوره‌ی صفوی (مرمت یک قطعه زری‌بافی متعلق به این دوره)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: اسماعیل طلایی
استاد مشاور: محمدمنصور فلامکی
چکیده:

با توجه به این که از دوره‌ی صفوی که عصر طلایی و اوج هنر پارچه‌بافی بوده به بعد یعنی دوره‌ی قاجار و معاصر، روش برخورد در مورد مجموعه آثار پارچه‌ای تغییری نکرده، روش‌ها مشابه خواهد بود. انتخاب این دوره به علت تنوع پارچه‌ها، راه حلی برای برخورد با آثار دیگر دوران خواهد بود. در این پروژه با توجه به وضعیت و جنس و نوع اثر، روش‌هایی برای شستشو، ساپورت، مرمت و نگهداری، شرایط محیطی و موزه‌ای و نمایش پارچه‌ها مطرح می‌گردد. نمونه پژوهش حفاظت و مرمت و نمایش یک قطعه پارچه‌ی زری‌بافی سبک غیاث‌الدین مربوط به دوره‌ی صفوی متعلق به موزه‌ی ملی ایران و هم‌چنین طرح حفاظت، مرمت و نگهداری برای دیگر آثار پارچه‌ای موزه‌ی ملی ایران می‌باشد و هم‌چنین طرح حفاظت، مرمت و نگهداری برای دیگر آثار پارچه‌ای این موزه (شامل پارچه‌های تخت و البسه). روش پژوهش مطالعات کتابخانه‌ای (منابع فارسی و انگلیسی)، مطالعات آماری، اطلاعات از شبکه‌های اطلاعاتی (اینترنت)، مکاتبه با موزه‌های تخصصی، بررسی آزمایشگاهی و تحقیقات میدانی می‌باشد. ابزار اندازه‌گیری مستندنگاری (عکاسی، اندازه‌گیری در سیستم متریک، ترازوی دیجیتالی)، فن‌شناسی (آزمایشگاه شیمی تر، دستگاه جذب اتمی، اسپکتروفتومتر دو پرتوی) می‌باشد. طرح پژوهش آشنایی با کلیاتی در مورد منسوجات، روش‌های نوین حفاظت و نگهداری بافته‌ها و منسوجات، حفاظت و نگهداری آثار پارچه‌ای دوره صفوی و مرمت یک نمونه زری‌بافی متعلق به دوره‌ی صفوی می‌باشد. نتیجه‌ی پژوهش بیان مجموعه‌ای از روش‌های نوین حفاظت به عنوان الگویی کاربردی برای حفاظت بافته‌ها می‌باشد که براساس آن طرح‌هایی برای حفاظت و مرمت آثار پارچه‌ای دوره‌ی صفوی متعلق به موزه‌ی ملی ایران پیشنهاد می‌گردد و هم‌چنین پروژه‌ای به صورت عملی در مورد یک نمونه زری‌بافی متعلق به این دوره به مرحله‌ی اجرا درآمد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا