کیانا مهندس‌نیا
حفظ و مرمت یک سفال تاریخی مکشوفه در منطقه‌ی چهارمحال و بختیاری؛ استحکام‌بخشی در آثار سفالین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: