نرگس افضلی‌پور

حفظ و مرمت یک قباله ازدواج مربوط به سال ۱۳۳۶ هـ‌.ق. و یک زیارت‌نامه‌ی کاغذی با تکیه‌گاه چوبی مربوط


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: ساغر حمیدی کجوری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا