رویا برزآبادی فراهانی

سکه‌های دوران ساسانی (بررسی و مطالعه‌ی تاریخی-هنری)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: علیرضا بهرمان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا