صمد سامانیان

شناخت ساختار و تکنولوژی آثار فلزی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: فتح‌الله مضطرزاده
استاد مشاور: سوسن بیانی; محمدعلی بهره‌ور
چکیده:

در این نوشتار بیان می‌شود که ساختمان میکروسکوپی آثار فلزی با فرآیندهای ساخت و تحولات آن ارتباط مستقیم دارد که از طریق مشاهده میکروسکپی، قابل بررسی و سپس تحلیل خواهد بود. در اینجا با معرفی روش و نحوه عمل با کسب اطلاعات و تجربیات آزمایشگاهی، این ارتباط در شرایط متفاوت مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. نتیجه‌ی بررسی در مورد ساختار و تکنولوژی دو شیء برنزی تاریخی به کار گرفته می‌شود. این اشیاء با استفاده از پرتو گاما رادیوگرافی می‌شود و سپس یک مطالعه تطبیقی، تاریخی به همراه دارد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا