پوریا کاشانی

شناسایی و طبقه‌بندی ضایعات و تدوین طرح جامع حفاظت تزئینات وابسته به معماری در بنای حیدریه‌ی قزوین


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: اسماعیل طلایی
استاد مشاور: اسکندر مختاری
چکیده:

در این پروژه، به طور اخص به شرایط محراب مسجد پرداخته شده که ناگزیر از بحث موادشناسی، تحقیقات ساختاری و انجام آزمایش به نظر می‌رسد که در این بخش آشنایی با مواد به کاررفته در گچ (در دوران سلجوقی و در بناهای مشابه) و معایب و مزایای آن در برابر آسیب‌های وارده مورد توجه قرار گرفته است. در قسمت نهایی، برای ارائه راه حل جامع حفاظتی جهت کاهش آسیب‌های وارده خصوصا به محراب روش‌هایی پیشنهاد گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا