طاهره‌سادات موسوی کودهی

فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: احمد پرورش; طاهره نبئی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا