فهیمه نصیری

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و عملیات مرمتی بر روی یک نسخه‌ی خطی مربوط به میراث فرهنگی زابل


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا