سمانه آقایی آبچوئیه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت یک نمونه جلد معرق ضربی (چرم) مربوط به دوره قاجار متعلق به موزه پبده فولادشهر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1393
استاد راهنما: مهرناز آزادی بویاغچی. حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی

چکیده: جلد چرمی معرق ضربی مورد مطالعه در این پژوهش که در اختیار موزه‌ی شخصی پبده‌ی فولادشهر قرار دارد، جلد قرآنی است که کتابت آن توسط «محمد ابن قاسم کرمعلی محمدآبادی جرقویه» در سال 1206 هجری قمری به اتمام رسیده است. تزئینات موجود بر روی جلد شامل یک نقش ترنج و دو نقش سرترنج است. در پژوهش حاضر، مطالعات فن‌شناسی در دو بخش مطالعات تطبیقی و مطالعات ساختاری انجام شده است. در این پژوهش مطالعات آسیب‌شناسی با کمک مشاهدات عینی، مشاهدات میکروسکوپی، انجام آزمون‌های فیزیکی، شیمی‌تر و عمل کشت قارچ برای محدوده ای که مشکوک به قارچ‌زدگی بود، انجام شده است. در این پروژه عملیات درمانی شامل: پاکسازی، رطوبت‌دهی ،بازسازی کمبودهای جلد چرمی و ساخت عطف جدید ، ترمیم مقوا و ترمیم کاغذ آسترهای بدرقه و پیشواز و موزون‌سازی رنگی(به کمک رنگ اکریلی) انجام شده است. در نهایت راهکارحفظ و مرمت برای جابجائی و همچنین شیوه‌ی مناسب نمایش این اثر در موزه ارائه گردیده است.نوشته‌های مرتبط: