سمیه نوغانی بهمبری

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی کاغذ و پارچه‌های دیواری خانه‌ی وثیق انصاری و انجام عملیات حفاظت و مرمت بر بخشی از آن


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا