حامد جهاندوست
مرمت بخاری دیواری گچی اتاق جبهه‌ی شمال غربی خانه‌ی داوید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: