عبدالفتاح شریفی‌نژاد

مرمت بخشی از تزئینات نقاشی دیواری و آیینه‌کاری قلعه نهچیر مبارکه‌ی اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: مسعود باتر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا