سعیده فلاح باشوق جلالی

مرمت یک عکس بر پایه‌ی یک نمونه عکس قاجاری ﴿متعلق به مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران﴾


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: فلور بنده‌خدا; فریبا مجیدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا