سید محمد رئیسی; مینا داستانیان

مستندنگاری، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات چوبی بنای تاریخی سقانفار بابل (کیجاتکیه) و ارائه‌ی طرح مرمت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1380
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مهین سهرابی نصیرآبادی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا