زهره خضری

مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: حسین رایتی‌مقدم
استاد مشاور: حمید فدایی; محمدحسین ماجدی اردکانی
چکیده:

مطالب ارائه شده در این پایان‌نامه حاصل یک بررسی تحلیلی- تجربی است که طی شش فصل مطالعاتی سعی دارد ضمن معرفی مرمت آناستیلوزی، جایگاه و دامنه کاربرد مطالح را در این شیوه مرمتی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به اینکه این پایان‌نامه نگاه ویژه‌ای به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد دارد، ضمن معرفی بنیانگذار آن کورش هخامنشی، پیشینه تاریخی، وجه تسمیه و معرفی بازمانده‌های این مجموعه فرهنگی- تاریخی، شیوه‌ها و تکنیک‌های استخراج، آماده‌سازی و اجرای سازه‌های سنگی هخامنشی، اقدامات مرمتی صورت گرفته در راستای مرمت‌های آناستیلوزی در این آثار از آغاز (دوران پهلوی ۱۳۴۳هـ.ش) تا زمان حاضر (۱۳۸۷هـ.ش) معرفی گردیده و سپس با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از مطالعات سنگ‌شناسی و اصول و مبانی مرمت آناستیلوزی، این اقدامات مورد نقد و بررسی علمی قرار داده شده است. بخش پایانی این مطالعات به بررسی مبانی نظری مرمت آناستیلوزی از دیدگاه مصالح‌شناسی می‌پردازد. در این راستا ضمن بررسی رویکرد جهانی در زمینه چگونگی کاربرد مصالح در اقدامات مرمتی، دیدگاه نظریه پردازان مرمت جهان در این زمینه معرفی شده است. سپس تجارب مطرح مرمت آناستیلوزی در بناها و محوطه‌های تاریخی کشورمان تشریح گردیده و نگرش نوین به مرمت آناستیلوزی در سازه‌های آجری یک‌پارچه طی پروژه‌های تحقیقاتی سال‌های اخیر گنجانده شده است. نتایج حاصل از مطالعات مبانی نظری مرمت آناستیلوزی و همچنین پاسخ‌های ارائه شده از سوی اساتید و صاحب‌نظران مرمت کشورمان به پرسش‌نامه‌ای که در این راستا تدوین شده بود، منتج به ارائه یک رهنمود جامع در زمینه مرمت آناستیلوزی در بناها و محوطه‌های تاریخی کشورمان و رهنمودی اختصاصی برای محوطه میراث جهانی پاسارگاد گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا