مهین سهرابی نصرآبادی

مطالعه‌ی تحکیم و حفاظتی چوب، بررسی اثر چند نوع پلیمر طبیعی و سنتتیک بر روی چوب بومی ایران “چنار”


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: داود پارسا پژوه
استاد مشاور: نسرین شیخ

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا