افسانه جبرئیل‌زاده کارگر

مطالعه‌ی حفاظتی مرمتی دیوارنگاری‌های مکتب قزوین، مرمت یکی از دیوارنگاری‌های عمارت چهل‌ستون (موزه‌ی قزوین)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: سیدمهدی مجابی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا