مسعود باتر

مطالعه ساختاری و بررسی روش‌های استحکام‌بخشی گل‌نوشته‌های منقور به خط میخی مکشوفه از هفت‌تپه‌ی خوزستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1382
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی; حسین پایدار
استاد مشاور: حسین احمدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا