نادر ضرورت‌خواه

مطالعه و بررسی آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت سه نمونه سفال تاریخی منطقه‌ی بلوچستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: شهره شفیعی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا