محمدعلی آقارحیمیان دستجردی

مطالعه و بررسی مقرنس کاشی‌کاری سردر بقعه‌ی هارونیه، مرمت قسمت‌های تخریب‌شده


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی
استاد مشاور: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا