هدی خردمند

مطالعه و بررسی کاشی‌کاری مجموعه‌ی درب‌امام اصفهان؛ مرمت بخشی از کتیبه‌ی بزرگ بنا


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: منوچهر قدسی
استاد مشاور: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا