منا سلطانی

مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و نوین در مرمت فرش


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: صمد سامانیان
استاد مشاور: حمید فرهمند برو جنی
چکیده:

نحوه‌ی برخورد با میراث فرهنگی و انتخاب شیوه‌های مناسب در جریان حفظ و نگهداری آنها، به‌طور مستقیم تحت تأثیر دیدگاه مجریان آن طرح‌ها قرار دارد. قالی‌ها نیز به‌عنوان بخشی از مجموعه بافته‌های موزه‌ای، از این اصل مستثنی نبوده و حضور دو دیدگاه سنتی و نوین در فرآیند حفظ و مرمت آنها کاملاً مشهود است. اما عدم بررسی‌های جامع و کامل در ارتباط با موضوع قالی‌های موزه‌ای و تاریخی به عنوان مقوله‌ای متمایز از قالی‌های کاربردی، باعث شده تا جایگاه هیچ‌یک از دو دیدگاه رایج در فرآیند حفظ و مرمت قالی‌ها و ارتباط بین آنها مشخص نبوده، هر یک به صورت مجزا و مستقل و بدون توجه به پتانسیل‌های مثبت موجود در دیگری و یا حتی شناخت آن، به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. لذا این پژوهش، با هدف شناخت دیدگاه سنتی و نوین در فرآیند حفظ و مرمت قالی‌ها و ارتباط بین آنها و جایگاه‌شان، به بررسی و مقایسه‌ی دیدگاه سنتی و نوین و شیوه‌های متأثر از آنها پرداخته است که نتایج حاصله، بر اساس مقایسه‌ی اطلاعات (به شیوه تحلیلی) به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها (جهت مکاتبه با اشخاص و موزه‌های خارج از کشور و جمع آوری نمونه‌های مطالعاتی)، مطالعه و مرور منابع موجود، برداشت‌های بصری و تجربیات شخصی، ارائه شده است. بر اساس این بررسی‌ها و با توجه به اینکه طیف وسیعی از قالی‌هایی که دارای ارزش‌های هنری و تاریخی هستند خارج از فضای تحت کنترل و در دست اشخاص، مجموعه‌داران و دلالان قرار دارند، می توان گفت که اعمال شیوه‌های محافظتی صرف در مورد آنها، با هدف حفظ طولانی‌مدت اثر برای آیندگان، امکان‌پذیر نخواهد بود و نحوه‌ی برخورد با قالی‌ها و دامنه‌ی آن، کاملاً مرتبط با ‌های ساختاری و مفهومی قالی، در کنار توجه به محل نگهداری و نوع کاربرد آن در آینده، خواهد بود. باید توجه داشت که فرآیند حفظ و مرمت، تنها یک مصالحه و سازش است و با توجه به جنبه‌های مختلف مرتبط با بافته در جهت دستیابی به اهداف محافظتی صورت می گیرد. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا