انسیه زندیه

نقاشی‌های دیواری دوره‌ی قاجار (مرمت نقاشی‌های خانه‌ی اخوان حقیقی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1362
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا