مسعود سعیدزاده
نگاهداشت و آسیب‌شناسی لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های لاکی ایرانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; عباس عابد اصفهانی
نوشته‌های مرتبط: