علیرضا بهرمان

پروژه‌ی نقل و انتقال و مرمت آثار سنگین؛ مجموعه‌ی دوران اسلامی، موزه‌ی ملی ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: ماندانا برکشلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا