لاله جوشنی

پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: داریوش طلائی راد; رامین جزایری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا