فریبرز ستاری
پیش‌درآمدی بر نگهداری، حفاظت و مرمت سازه‌های دریایی چوبین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی نگهداری و مرمت سازه‌های دریایی چوبی است. روش پژوهش کتابخانه‌ای-آزمایشگاهی و کارگاهی است. در این پژوهش مباحث چوب و چوب‌شناسی سازه‌های دریایی مثل موج‌شکن، ضربه‌گیرها، سکوها، سازه‌های آبی ایران مثل سازه‌های موجود در خلیج فارس، دریای خزر، بنادر دریاچه ارومیه، خروج مغروقات و آماده‌سازی سطوح چوبین و نحوه‌ی حفاظت چوب آکنده از آب مورد بررسی قرار گرفته است.نوشته‌های مرتبط: