راضیه احمدزاده خجسته

بررسی ویژگی های باغ موزه گیاه شناسی (بررسی امکان سنجی تبدیل باغ گلهای اصفهان به باغ موزه گیاه شناسی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان،


به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا