نتایج مربوط به تزئینات معماری 175 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان نگین درخشان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان محسن ملک احمدی 1390 پایان‌نامه
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی فاطمه محسنی 1390 مقاله
آسیب‌شناسی تزئینات آجرکاری مناره‌های سلجوقی اصفهان ﴿مطالعه‌ی موردی: مناره‌ی سین﴾ زهره چهاردولی 1390 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح مرمت تزئینات گچبری بقعه‌ی امام‌زاده خدیجه‌خاتون قم مرتضی فتوحی لاسیبی 1390 پایان‌نامه
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی 1390 مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفظ و مرمت نقش‌برجسته‌ی رنگ‌آمیزی‌شده‌ی قاجاری در طاق بستان سروه فرج‌زاده 1390 پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان ریحانه قاسم‌آبادی 1390 پایان‌نامه
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری کلیسای بیت‌الحم اصفهان عیسی‌زاده 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت از نقاشی دیواری بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان میثم کاظمیان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد ملیحه صابرنیا 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار سیده‌زهره حسینی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه) زهره شاهوردی قهفرخی 1390 پایان‌نامه
تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد یاسر حمزوی 1390 مقاله
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد 1390 مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی احمد قویم 1390 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت نغمه قدوسی 1390 پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی 1389 مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران حامد پورتقی 1389 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
نگین درخشان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان
محسن ملک احمدی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی
فاطمه محسنی
1390
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی تزئینات آجرکاری مناره‌های سلجوقی اصفهان ﴿مطالعه‌ی موردی: مناره‌ی سین﴾
زهره چهاردولی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح مرمت تزئینات گچبری بقعه‌ی امام‌زاده خدیجه‌خاتون قم
مرتضی فتوحی لاسیبی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران
مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی
1390
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفظ و مرمت نقش‌برجسته‌ی رنگ‌آمیزی‌شده‌ی قاجاری در طاق بستان
سروه فرج‌زاده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان
ریحانه قاسم‌آبادی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری کلیسای بیت‌الحم اصفهان
عیسی‌زاده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت از نقاشی دیواری بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
میثم کاظمیان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد
ملیحه صابرنیا
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار
سیده‌زهره حسینی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه)
زهره شاهوردی قهفرخی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد
یاسر حمزوی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل
مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد
1390
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی
احمد قویم
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت
نغمه قدوسی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان
حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی
1389
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران
حامد پورتقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج