در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 546 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
پروین سلیمانی، طاهره شیشه‌بری

شناسایی مواد بوم پارچه با تکیه گاه کاغذی مسجد ملا اسماعیل یزد، ایران



دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی ، 1396
Parvin Soleimani، Reza Vahidzadeh

The Structural Study of Ghaffarieh Dome Tile-Workings in Maragheh Town Based on laboratory Studies



نشریه‌ها و همایش‌های غیر فارسی ، 2017
پروین سلیمانی، رضا وحیدزاده، حمید فرهمند بروجنی

روش بازخوانی کتیبه بالای طاق نمای ورودی گنبد غفاریه مراغه بر اساس الگوی تطیبقی – تاریخی



نشریه‌ها و مجموعه مقالات غیر مرمتی ، 1394
پروین سلیمانی، سید محمد امین امامی، مریم اکبری فرد

مقایسه و بررسی ساختار ظروف سنگ مرمر منطقۀ جیرفت و شهر سوخته بر اساس مطالعات آزمایشگاهی XRD-XRF و پتروگرافی



مجله مطالعات باستان شناسی، دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، دی 1394نشریه‌ها و مجموعه مقالات غیر مرمتی ، 1394
رابرت والر

مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه


ترجمه‌ی مریم دلگشا عبدالملکی‏
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی ، 1395
علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی

نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری



دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی ، 1395
سمیه شهری

نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏



دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی ، 1395
طاهره پورمحمد‎، علی نعمتی بابایلو

مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی



دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی ، 1395
زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏

مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی



دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی ، 1395
احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته

اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و معماری ایران ، 1390
امید عودباشی

بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
وحید صفدری، لیلا آقازاده

شناسایی چوب و خرده چوب از طریق وابری الیاف (دفیبره کردن)



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
بهاره نغزگوی کهن

مرمت کت پشمی متعلق به مجموعه نیاوران با روش پرز گذاری



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی

راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد

بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
فاطمه محسنی

بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
جعفر کریم پور، داریوش حیدری

نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
بهنام پدرام، نرجس زمانی

نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
کبری قربانی

معماری ساختارهای گنبد



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
سارا معتمدی، هایده خمسه

مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه



دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1390
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا