در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 38 کتاب ثبت شده است.


مشخصات انتشار
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری

مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(۲۳-۲۵ آذر ۱۳۸۸ ساری)پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1394
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی

مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران ۱۳۸۶‏)پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1391
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری

مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران ۱۳۸۴‏)پژوهشگاه میراث فرهنگی، 1388
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی

مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏۲۹-۲۷ مهر ۱۳۸۲ تهران)س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، 1386
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی

مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، ۱۳تا ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۰ )س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، 1386
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری

مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، 1383
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست

مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏۱۷-۲۲ آبان ماه ۱۳۷۶)س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، 1378
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)دانشگاه هنر، 1376
باربارا استوارت

روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی


ترجمه‌ی مسعود باقرزاده کثیری
انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1393
کیلفورد پرایس، اریک دوئن

حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی


ترجمه‌ی مهدی رازانی، هادی زند کریمی
نشر فضا، 1394
هتر مارگارت لوئیس میلر

رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری


ترجمه‌ی وحید عسکرپور
انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1395
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو

برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگیانتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 1393
رضا شیرازیان، آرش بوستانی، هادی جهان‌آبادیان

کفسازی در بناها و محوطه‌های تاریخیدستان، 1392
بیژن اربابی

مرمت قالی و زیراندازدانشگاه هنر، 1386
آماندا کلایدزدیل

مواد شیمیایی مورد استفاده در مرمت


ترجمه‌ی مریم باباشاهی
دانشگاه هنر، 1379
سمیه بصیری

زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگیدانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، 1392
مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی

زیباشناخت مرمت نقاشیانتشارات گلدسته، 1391
یاسر حمزوی، حسام اصلانی

آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکرانانتشارات گلدسته، 1391
حمیدرضا بخشنده‌فرد

بررسی آثار تاریخی فلزی در مرمتدانشگاه هنر اصفهان، 1389
ج‍ووانی‌ ج‍وزپ‍ه‌ آم‍وروس‍و، واس‍ک‍و فاسینا

ف‍رس‍ودگی‌ س‍ن‍گ‌ و ح‍ف‍اظت‌ از آن‌: آل‍ودگی‌ ج‍وی‌، ت‍میزک‍ردن‌، اس‍ت‍ح‍ک‍ام‌ب‍خ‍شی‌ و ح‍ف‍اظت


ترجمه‌ی رسول وطن‌دوست
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، 1370
مشخصات انتشار

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا