نتایج مربوط به سفال 88 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
آسیب‌شناسی تزئینات وابسته به معماری در 60 بنای تاریخی استان خراسان بهنود سیاپوش، حامد صیادشهری 1384 پروژه‌ی مطالعاتی
صنایع دستی کهن ایران هانس وولف 1384 کتاب
جواهرنامه‌ی نظامی محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق) 1383 کتاب
محافظت و مرمت یک نمونه سفال خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی مسجد کبود تبریز یاسرعرب 1383 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنج شیء سفالی دوران اسلامی سمیه تقی‌ذوقی 1383 پایان‌نامه
چسب در مرمت آثار سفالین (بررسی مقایسه‌ای) رکسانا مینوئی‌پور 1383 پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
محافظت و مرمت یک نمونه پیه‌سوز سفالی موزه‌ی چهل‌ستون؛ طرح روش‌های پنج‌گانه‌ی حفظ و مرمت سفالینه‌ها بهتاش هزاوه 1382 پایان‌نامه
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925 W. Floor 2003 کتاب
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان امیرحسین کریمی 1381 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ظرف سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان مرتضی عرفانی 1381 پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک سفال تاریخی مکشوفه در منطقه‌ی چهارمحال و بختیاری؛ استحکام‌بخشی در آثار سفالین کیانا مهندس‌نیا 1381 پایان‌نامه
مطالعه‌ی ساختاری و مرمت ظروف چینی هنری (انجام آزمایشات لازم جهت شناخت ساختار، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه از گلدان‌های دفتر مرکزی محمدرضا پهلوی در کاخ صاحبقرانیه) لیلا فرهبد 1381 پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری فاطمه محسنی 1380 پایان‌نامه
پاک‌سازی و مرمت پیاله و آبریز سفالی منقوش هزاره‌ی اول قبل از میلاد از منطقه‌ی اردل بختیاری هوشنگ اسفندیاری 1378 پایان‌نامه
نگرشی به برخی از ویژگیهای فنی سفال‌های چشمه علی (ری) مکشوفه از گمانه‌زنی هیئت باستان‌شناسی ایران تابستان 1376 روشن نجف‌زاده 1378 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی فرامرز توکلی 1375 پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی بیژن حیدری‌زاده 1375 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
آسیب‌شناسی تزئینات وابسته به معماری در 60 بنای تاریخی استان خراسان
بهنود سیاپوش، حامد صیادشهری
1384
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
صنایع دستی کهن ایران
هانس وولف
1384
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه‌ی نظامی
محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق)
1383
نوع نوشتار: کتاب
محافظت و مرمت یک نمونه سفال خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی مسجد کبود تبریز
یاسرعرب
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنج شیء سفالی دوران اسلامی
سمیه تقی‌ذوقی
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
چسب در مرمت آثار سفالین (بررسی مقایسه‌ای)
رکسانا مینوئی‌پور
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
محافظت و مرمت یک نمونه پیه‌سوز سفالی موزه‌ی چهل‌ستون؛ طرح روش‌های پنج‌گانه‌ی حفظ و مرمت سفالینه‌ها
بهتاش هزاوه
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925
W. Floor
2003
نوع نوشتار: کتاب
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان
امیرحسین کریمی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ظرف سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان
مرتضی عرفانی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک سفال تاریخی مکشوفه در منطقه‌ی چهارمحال و بختیاری؛ استحکام‌بخشی در آثار سفالین
کیانا مهندس‌نیا
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی ساختاری و مرمت ظروف چینی هنری (انجام آزمایشات لازم جهت شناخت ساختار، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه از گلدان‌های دفتر مرکزی محمدرضا پهلوی در کاخ صاحبقرانیه)
لیلا فرهبد
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری
فاطمه محسنی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پاک‌سازی و مرمت پیاله و آبریز سفالی منقوش هزاره‌ی اول قبل از میلاد از منطقه‌ی اردل بختیاری
هوشنگ اسفندیاری
1378
نوع نوشتار: پایان‌نامه
نگرشی به برخی از ویژگیهای فنی سفال‌های چشمه علی (ری) مکشوفه از گمانه‌زنی هیئت باستان‌شناسی ایران تابستان 1376
روشن نجف‌زاده
1378
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی
فرامرز توکلی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی
بیژن حیدری‌زاده
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج