نتایج مربوط به مبانی نظری 76 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور سیده‌فرنوش حسینی 1392 پایان‌نامه
بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز  مریم ماهی 1391 پایان‌نامه
زیباشناخت مرمت نقاشی مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی 1391 کتاب
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه پروین سلیمانی 1391 پایان‌نامه
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز احسان الهی میاوق 1391 پایان‌نامه
جابجایی، مرمت و محافظت شومینه‌ی دیواری خانه‌ای قاجاری در محله‌ی مارالان تبریز روح‌الله محمدی 1391 پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر علی رسالت 1391 پایان‌نامه
بررسی ویژگی‌های پلان مدیریت حفاظت از محوطه‌های میراث فرهنگی؛ ارائه‌ی پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس حسن خسروی 1390 پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی محسن قانونی 1390 پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان ریحانه قاسم‌آبادی 1390 پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت معصومه فمی تفرشی 1390 پایان‌نامه
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی 1390 مقاله
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته 1390 مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی احمد قویم 1390 پایان‌نامه
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی فریبا مجیدی 1389 مقاله
بررسی بنیان‌های مرمت در ایران (با نگاهی به خانه‌ی تاریخی داوید نخستین مدرسه‌ی مرمت در جلفای اصفهان) مهدی رازانی 1389 مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه‌چراغ جعلی به سبک سلجوقی در کاخ-موزه­ی چهل‌ستون اصفهان) مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده‌فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده 1389 مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان) مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده 1389 مقاله
رفع خطر انحراف در برج پیزا با نظرداشت اصالت (با نگاهی به عارضه نشست و روش های مداخله) مازیار نیک بر 1389 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور
سیده‌فرنوش حسینی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز 
مریم ماهی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
زیباشناخت مرمت نقاشی
مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی
1391
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پروین سلیمانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز
احسان الهی میاوق
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
جابجایی، مرمت و محافظت شومینه‌ی دیواری خانه‌ای قاجاری در محله‌ی مارالان تبریز
روح‌الله محمدی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر
علی رسالت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی ویژگی‌های پلان مدیریت حفاظت از محوطه‌های میراث فرهنگی؛ ارائه‌ی پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس
حسن خسروی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی
محسن قانونی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان
ریحانه قاسم‌آبادی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت
معصومه فمی تفرشی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا
حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی
1390
نوع نوشتار: مقاله
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه
احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته
1390
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی
احمد قویم
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی
فریبا مجیدی
1389
نوع نوشتار: مقاله
بررسی بنیان‌های مرمت در ایران (با نگاهی به خانه‌ی تاریخی داوید نخستین مدرسه‌ی مرمت در جلفای اصفهان)
مهدی رازانی
1389
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه‌چراغ جعلی به سبک سلجوقی در کاخ-موزه­ی چهل‌ستون اصفهان)
مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده‌فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)
مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
رفع خطر انحراف در برج پیزا با نظرداشت اصالت (با نگاهی به عارضه نشست و روش های مداخله)
مازیار نیک بر
1389
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج