نتایج مربوط به مبانی نظری 76 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی ها: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشی کاری غلامرضا عنایتی، رضا وحیدزاده 1389 مقاله
اصول و روش مداخله برای مرمت و بازسازی رضا فرشیدفر 1389 مقاله
بازخوانی مبانی حاکم بر عملیات موزون سازی رنگی (نمونه موردی: نگاره های دیواری یکی از اتاق های خانه مارتاپیترز(گانی) ) ریحانه قاسم آبادی، حسین احمدی، حمید فرهنمند بروجنی 1389 مقاله
بررسی و تحلیل پیامدهای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی سمانه‌سادات حسینیان 1388 پایان‌نامه
مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی سهیلا غفاری 1388 پایان‌نامه
مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد زهره خضری 1388 پایان‌نامه
بررسی تحلیلی پنجاه سال مرمت نقاشی‌های دیواری صفوی کاخ چهل‌ستون اصفهان محمداسماعیل حاجی‌علیان 1388 پایان‌نامه
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون مهدی رازانی 1388 مقاله
حفاظت از یادمان بابک حجتی 1388 مقاله
بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث” ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان 1388 مقاله
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی 1388 مقاله
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
نگره معاصر در آسترگیری تابلوهای نقاشی (با نگاهی به روش جدید آسترگیری یک تابلوی رنگ و روغن) محسن قانونی، حمید فرهمند بروجنی 1388 مقاله
نظری بر مرمت آناستیلوزی و تجارب اجرای آن در بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی ایران زهره خضری 1387 مقاله
سیر تحول مفهوم پاتین در آثار تاریخی و فرهنگی فرحناز کلینی، بهنام پدرام 1387 مقاله
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها) زهره ساری‌خانی 1387 مقاله
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات» سمیه بصیری 1387 مقاله
کپی سردیس کالیگولا ترجمه‌ی محمد حدادی 1387 مقاله
غفلت و نتایج و آثار آن بر حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی آناهیتا لهراسبی 1387 پایان‌نامه
بررسی اصول حفاظت و مرمت کاغذ دیواری‌های تاریخی (مورد پژوهش: ارائه‌ی طرح مرمت کاغذ دیواری‌های خانه‌ی سرهنگ وثیق انصاری) سعیده علایی 1387 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی ها: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشی کاری
غلامرضا عنایتی، رضا وحیدزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
اصول و روش مداخله برای مرمت و بازسازی
رضا فرشیدفر
1389
نوع نوشتار: مقاله
بازخوانی مبانی حاکم بر عملیات موزون سازی رنگی (نمونه موردی: نگاره های دیواری یکی از اتاق های خانه مارتاپیترز(گانی) )
ریحانه قاسم آبادی، حسین احمدی، حمید فرهنمند بروجنی
1389
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و تحلیل پیامدهای ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی
سمانه‌سادات حسینیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی
سهیلا غفاری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد
زهره خضری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تحلیلی پنجاه سال مرمت نقاشی‌های دیواری صفوی کاخ چهل‌ستون اصفهان
محمداسماعیل حاجی‌علیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون
مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت از یادمان
بابک حجتی
1388
نوع نوشتار: مقاله
بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث”
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان
1388
نوع نوشتار: مقاله
بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران
بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی
1388
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
نگره معاصر در آسترگیری تابلوهای نقاشی (با نگاهی به روش جدید آسترگیری یک تابلوی رنگ و روغن)
محسن قانونی، حمید فرهمند بروجنی
1388
نوع نوشتار: مقاله
نظری بر مرمت آناستیلوزی و تجارب اجرای آن در بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی ایران
زهره خضری
1387
نوع نوشتار: مقاله
سیر تحول مفهوم پاتین در آثار تاریخی و فرهنگی
فرحناز کلینی، بهنام پدرام
1387
نوع نوشتار: مقاله
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها)
زهره ساری‌خانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»
سمیه بصیری
1387
نوع نوشتار: مقاله
کپی سردیس کالیگولا
ترجمه‌ی محمد حدادی
1387
نوع نوشتار: مقاله
غفلت و نتایج و آثار آن بر حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی
آناهیتا لهراسبی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی اصول حفاظت و مرمت کاغذ دیواری‌های تاریخی (مورد پژوهش: ارائه‌ی طرح مرمت کاغذ دیواری‌های خانه‌ی سرهنگ وثیق انصاری)
سعیده علایی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج