نتایج مربوط به مبانی نظری 76 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی و مطالعه‌ی جعل بر روی پایه‌ی روشنایی برنزی، متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون و مرمت خنجر برنزی مهدی رازانی 1386 پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت فرحناز کلینی، بهنام پدرام 1386 مقاله
چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت مهدی رازانی، علی آدینه 1386 مقاله
مرمت در جایگاه تفسیر آثار هنری: دیدگاه یک فیلسوف دیوید کریر 1386 مقاله
بررسی سیر تحول، روند و ضرورت بازسازی اشیاء تاریخی و فرهنگی وحیده میرفخرایی 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
بررسی تطبیقی نظریه‌ی چزار برندی با اصول زیباشناسی شیوا شرف‌پور 1385 پایان‌نامه
سخنی درباره‌ی توسعه‌ی واژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه‌ی دانش محافظت از‌ آثار فرهنگی: برداشت‌ها و تعابیر متفاوت حمید فرهمند بروجنی، مجتبی انصاری 1385 مقاله
معرفی تزئینات مجموعه‌ی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با ارائه‌ی طرح حفاظتی و مرمتی قسمتی از نقاشی‌های دیواری به انضمام مرمت‌های انجام‌یافته از ابتدا تا حال غلامرضا یزدانی 1384 پایان‌نامه
تجزیه و تحلیل مرمت‌های انجام‌شده در بدنه‌ها و تزئینات وابسته به معماری با عنایت به اصالت در آثار تاریخی پروانه اسلامی 1384 پایان‌نامه
قوانین و بیانیه‌های بین المللی ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم 1383 مقاله
ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی غلامرضا کیانی 1383 مقاله
تغییر دادن وضع موجود محسن کیهان پور 1383 مقاله
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی ترجمه‌ی فریبا مجیدی 1383 مقاله
سند نارا ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم 1383 مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
بررسی و تحلیل مرمت‌های قدیمی انجام‌شده بر روی اشیاء سالن موزه‌ی ایران باستان و اصلاح مرمت پنج نمونه از این اشیاء کامران احسانی 1381 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران رسول‌ وطن‌دوست‌ 1378 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی و مطالعه‌ی جعل بر روی پایه‌ی روشنایی برنزی، متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون و مرمت خنجر برنزی
مهدی رازانی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت
فرحناز کلینی، بهنام پدرام
1386
نوع نوشتار: مقاله
چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت
مهدی رازانی، علی آدینه
1386
نوع نوشتار: مقاله
مرمت در جایگاه تفسیر آثار هنری: دیدگاه یک فیلسوف
دیوید کریر
1386
نوع نوشتار: مقاله
بررسی سیر تحول، روند و ضرورت بازسازی اشیاء تاریخی و فرهنگی
وحیده میرفخرایی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
بررسی تطبیقی نظریه‌ی چزار برندی با اصول زیباشناسی
شیوا شرف‌پور
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سخنی درباره‌ی توسعه‌ی واژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه‌ی دانش محافظت از‌ آثار فرهنگی: برداشت‌ها و تعابیر متفاوت
حمید فرهمند بروجنی، مجتبی انصاری
1385
نوع نوشتار: مقاله
معرفی تزئینات مجموعه‌ی بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی با ارائه‌ی طرح حفاظتی و مرمتی قسمتی از نقاشی‌های دیواری به انضمام مرمت‌های انجام‌یافته از ابتدا تا حال
غلامرضا یزدانی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تجزیه و تحلیل مرمت‌های انجام‌شده در بدنه‌ها و تزئینات وابسته به معماری با عنایت به اصالت در آثار تاریخی
پروانه اسلامی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
قوانین و بیانیه‌های بین المللی
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم
1383
نوع نوشتار: مقاله
ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی
غلامرضا کیانی
1383
نوع نوشتار: مقاله
تغییر دادن وضع موجود
محسن کیهان پور
1383
نوع نوشتار: مقاله
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی
1383
نوع نوشتار: مقاله
سند نارا
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم
1383
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و تحلیل مرمت‌های قدیمی انجام‌شده بر روی اشیاء سالن موزه‌ی ایران باستان و اصلاح مرمت پنج نمونه از این اشیاء
کامران احسانی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران
رسول‌ وطن‌دوست‌
1378
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج