نتایج مربوط به نقاشی 142 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار سیده‌زهره حسینی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه) زهره شاهوردی قهفرخی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران بی‌بی‌عافیه پیکر 1390 پایان‌نامه
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی فاطمه محسنی 1390 مقاله
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد 1390 مقاله
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان محسن ملک احمدی 1390 پایان‌نامه
مستند‌سازی و مطالعه‌ی صندوق چوبی هارونیه حامد صیادشهری 1389 پروژه‌ی اجرایی
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾ نرگس زمانیان 1389 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾ مینا کاکوئی 1389 پایان‌نامه
ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت کف‌نگاره‌ی یافت‌شده در سایت شهر گور لادن شکرگزار جهرمی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان) صفورا سادات سلجوقی 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی مینا صفائیان 1389 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های مسجد آقابزرگ کاشان دوره‌ی قاجار الهه دماوندی 1389 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه نقاشی مینیاتوری هندی متعلق به سازمان میراث فرهنگی مشهد ملیحه بقایی 1389 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و مرمت و حفاظت نقاشی رنگ و روغن خانه‌ی لاجوردی در کاشان سمیه شریفی‌نژاد 1389 پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی پی.یان کنی‌هلم 1389 مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های اکریلیک در کاخ-موزه‌ی نیاوران آزاده احمدی‌پور 1389 پایان‌نامه
نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان یاسر حمزوی 1389 مقاله
بررسی تزئینات کریاس شرقی مسجد جامع کبیر یزد با نگرش ویژه بر کتیبه‌ی نقاشی یاسر حمزوی، مجید علومی 1389 مقاله
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه 1389 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت گچبری و نقاشی دیواری خانه‌ی ملک‌التجار یزد متعلق به دوره‌ی قاجار
سیده‌زهره حسینی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی روی گچ ایوان امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون شهرکرد (قاجاریه)
زهره شاهوردی قهفرخی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
بی‌بی‌عافیه پیکر
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی
فاطمه محسنی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل
مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد
1390
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان
محسن ملک احمدی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مستند‌سازی و مطالعه‌ی صندوق چوبی هارونیه
حامد صیادشهری
1389
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾
نرگس زمانیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾
مینا کاکوئی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت کف‌نگاره‌ی یافت‌شده در سایت شهر گور
لادن شکرگزار جهرمی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان)
صفورا سادات سلجوقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی
مینا صفائیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های مسجد آقابزرگ کاشان دوره‌ی قاجار
الهه دماوندی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه نقاشی مینیاتوری هندی متعلق به سازمان میراث فرهنگی مشهد
ملیحه بقایی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و مرمت و حفاظت نقاشی رنگ و روغن خانه‌ی لاجوردی در کاشان
سمیه شریفی‌نژاد
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی
پی.یان کنی‌هلم
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های اکریلیک در کاخ-موزه‌ی نیاوران
آزاده احمدی‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان
یاسر حمزوی
1389
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تزئینات کریاس شرقی مسجد جامع کبیر یزد با نگرش ویژه بر کتیبه‌ی نقاشی
یاسر حمزوی، مجید علومی
1389
نوع نوشتار: مقاله
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه
1389
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج