نتایج مربوط به چوب 47 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی تاثیر نمک محلول در آب بر استحکام‌بخشی چوب‌های آزاد آسیب‌دیده از قارچ رنگین‌کمان در ابنیه‌ی تاریخی گیلان مهشید کاکویی ازبرمی 1388 پایان‌نامه
ارزیابی کاربرد نانوسید در حفاظت آثار چوبی در برابر آسیب‌های بیولوژیک محسن محمدی 1388 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت چوبینه‌های روستای تاریخی ابیانه محمدرضا قیصری 1388 پایان‌نامه
امکان‌سنجی استفاده از نانومواد ﴿هیدروکسید کلسیم و منیزیم﴾ در اسیدزدایی اشیاء چوبی تاریخی معصومه دیداری 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان بهنوش خسروی دستگردی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از منبر چوبی مسجد جامع قاین محمدعلی بزرگمهر 1388 پایان‌نامه
ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب محمد حدادی، محسن محمدی 1388 مقاله
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب عادله محتشم 1388 مقاله
ریخت‌شناسی آسیب و نوع قارچ‌های مخرب آثار چوبی محسن محمدی، غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی 1388 مقاله
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان مرضیه موروثی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک چرخ چوبی ریسندگی قدیمی مهدی;اسعی 1387 پایان‌نامه
واژه‌شناسی حفاظت و مرمت آثار چوبی (1): «واژگان عمومی و ساختار» محسن محمدی 1387 مقاله
امکان‌سنجی استفاده از روش “فریز درایینگ” در حوزه‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی حسن قاسمی‌نژاد راینی 1386 مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی روی چوب دوره‌ی قاجاریه (سقف چوبی خانه‌ی شفیعی اردکانی) پروانه بزرگ قلاتی 1386 پایان‌نامه
دگرگونی ساختاری چوب از دیدگاه‌های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بررسی وضعیت پنجره‌ای برگزیده از معماری بومی تهران برسابه سالک آزاد 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
حفاظت و مرمت نقاشی‌های سقف تكیه‌ی كردكلای جویبار؛ استان مازندران حامد صیادشهری 1383 پروژه‌ی اجرایی
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
بررسی و شناخت آسیب‌های وارده بر بخش‌های چوبی مجسمه‌ی لک لک مصری متعلق به دوران مصر باستان مریم برومند 1382 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن بر روی چوب حمیدرضا چمن 1381 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی تاثیر نمک محلول در آب بر استحکام‌بخشی چوب‌های آزاد آسیب‌دیده از قارچ رنگین‌کمان در ابنیه‌ی تاریخی گیلان
مهشید کاکویی ازبرمی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی کاربرد نانوسید در حفاظت آثار چوبی در برابر آسیب‌های بیولوژیک
محسن محمدی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت چوبینه‌های روستای تاریخی ابیانه
محمدرضا قیصری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
امکان‌سنجی استفاده از نانومواد ﴿هیدروکسید کلسیم و منیزیم﴾ در اسیدزدایی اشیاء چوبی تاریخی
معصومه دیداری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان
بهنوش خسروی دستگردی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از منبر چوبی مسجد جامع قاین
محمدعلی بزرگمهر
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب
محمد حدادی، محسن محمدی
1388
نوع نوشتار: مقاله
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب
عادله محتشم
1388
نوع نوشتار: مقاله
ریخت‌شناسی آسیب و نوع قارچ‌های مخرب آثار چوبی
محسن محمدی، غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی
1388
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت یک نمونه صلیب چوبی موجود در گنجینه‌ی کلیسای وانک اصفهان
مرضیه موروثی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک چرخ چوبی ریسندگی قدیمی
مهدی;اسعی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
واژه‌شناسی حفاظت و مرمت آثار چوبی (1): «واژگان عمومی و ساختار»
محسن محمدی
1387
نوع نوشتار: مقاله
امکان‌سنجی استفاده از روش “فریز درایینگ” در حوزه‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
حسن قاسمی‌نژاد راینی
1386
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی روی چوب دوره‌ی قاجاریه (سقف چوبی خانه‌ی شفیعی اردکانی)
پروانه بزرگ قلاتی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
دگرگونی ساختاری چوب از دیدگاه‌های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی و بررسی وضعیت پنجره‌ای برگزیده از معماری بومی تهران
برسابه سالک آزاد
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت نقاشی‌های سقف تكیه‌ی كردكلای جویبار؛ استان مازندران
حامد صیادشهری
1383
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و شناخت آسیب‌های وارده بر بخش‌های چوبی مجسمه‌ی لک لک مصری متعلق به دوران مصر باستان
مریم برومند
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن بر روی چوب
حمیدرضا چمن
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج