مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

مقاله های منتشر شده در

سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و ‏تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏، 1383

مشخصات
هاد‌ی‌ د‌هقانپور, نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز، 1383

مرمت سنتی یک نسخه‌ی خطی بسیار نفیس قر‌آن خطی بازیافته به شیوه‌ی خط ترکستانی

مجید قاضیان، 1383

اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار چوبی انتقال یافته از مجموعه مشکوفه در محوطه باستان شناسی شهر سوخنه

مهناز عبد‌الله‌خان گرجی‌، 1383

بررسی‌ها‌ی علمی‌، حفاظت و مرمت یک طومار کا‌غذ‌ی‌

سهرابی نصیرآبادی، 1383

نتایج مقدماتی افت‌زدایی با قرص فستوکسین و سم پرمترین در آثار چوبی- مهین

غلامرضا رحمانی‌، 1383

بررسی یک جزء از نقاشی‌ها‌ی کوه خو‌اجه

میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌، 1383

تعیین هویت ارمولو (طلا‌ی موز‌ائیک‌) و روش درمان آن‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1383

نگاهی بر مبانی نظری حفاظت یافته‌های باستان‌شناسی

غلامرضا رحمانی‌، 1383

تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسی در بنا‌ها‌ی تاریخی

علیرضا بهرمان‌، 1383

حفاظت‌، مرمت و توسعه‌ی ملی‌

منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, بیگم مدنی، 1383

مو‌اد و مصالح بنای چغازنبیل از دید آرمایشگاهی

منصور فلامکی‌، 1383

مرمت ماده در فاصله‌ی میان شکل و شالوده

محمدکریم‌ متقی‌، 1383

شناخت سنگ در معمار‌ی دوره‌ی صفو‌ی –قاجار

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا