مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و ‏تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏، 1383

34 مقاله‌ از سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و ‏تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏، 1383 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
فر‌انک‌ بحر‌العلومی‌، 1383

گسل‌ها، زمین‌لرزه و میر‌اث فر‌هنگی‌

محمد لامعی‌, عبداله حسن‌زاده, پروین اولیایی, جواد رحیقی, فرح شکوهی، 1383

آنالیز نمونه‌ها‌ی مرکب کا‌غذها‌ی قدیمی به روش پیکسی خارجی‌

هاد‌ی‌ د‌هقانپور, نور‌الدین‌حسین‌ سناباد‌ی عزیز، 1383

مرمت سنتی یک نسخه‌ی خطی بسیار نفیس قر‌آن خطی بازیافته به شیوه‌ی خط ترکستانی

مجید قاضیان، 1383

اقدامات حفاظتی و مرمتی آثار چوبی انتقال یافته از مجموعه مشکوفه در محوطه باستان شناسی شهر سوخنه

مهناز عبد‌الله‌خان گرجی‌، 1383

بررسی‌ها‌ی علمی‌، حفاظت و مرمت یک طومار کا‌غذ‌ی‌

سهرابی نصیرآبادی، 1383

نتایج مقدماتی افت‌زدایی با قرص فستوکسین و سم پرمترین در آثار چوبی- مهین

غلامرضا رحمانی‌، 1383

بررسی یک جزء از نقاشی‌ها‌ی کوه خو‌اجه

میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌، 1383

تعیین هویت ارمولو (طلا‌ی موز‌ائیک‌) و روش درمان آن‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1383

نگاهی بر مبانی نظری حفاظت یافته‌های باستان‌شناسی

غلامرضا رحمانی‌، 1383

تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسی در بنا‌ها‌ی تاریخی

علیرضا بهرمان‌، 1383

حفاظت‌، مرمت و توسعه‌ی ملی‌

منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, بیگم مدنی، 1383

مو‌اد و مصالح بنای چغازنبیل از دید آرمایشگاهی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا