مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و ‏تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏، 1383

34 مقاله‌ از سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و ‏تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏، 1383 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌، 1383

تعیین هویت ارمولو (طلا‌ی موز‌ائیک‌) و روش درمان آن‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1383

نگاهی بر مبانی نظری حفاظت یافته‌های باستان‌شناسی

غلامرضا رحمانی‌، 1383

تجزیه و تحلیل آسیب‌شناسی در بنا‌ها‌ی تاریخی

علیرضا بهرمان‌، 1383

حفاظت‌، مرمت و توسعه‌ی ملی‌

منیژه ‌هادیان د‌هکرد‌ی, بیگم مدنی، 1383

مو‌اد و مصالح بنای چغازنبیل از دید آرمایشگاهی

منصور فلامکی‌، 1383

مرمت ماده در فاصله‌ی میان شکل و شالوده

محمدکریم‌ متقی‌، 1383

شناخت سنگ در معمار‌ی دوره‌ی صفو‌ی –قاجار

رویا بهادر‌ی‌، 1383

بررسی شوره‌زنی یک تابلو‌ی نقاشی به روش طیف‌سنجی ‌‎ft.IR.

فرشته‌ رحیمی‌، 1383

شناسایی و روش ساخت سفال‌ها‌ی زرین‌فام‌

امیرحسین‌ شهبازیان‌، 1383

آسیب‌شناسی و مرمت سازه‌ی چوبی نگهد‌ارنده‌ی سقف طبقه‌ی فوقانی عمارت مشیر‌الدوله

محمدحسین‌ ماجد اردکانی‌، 1383

خر‌ابی‌ها‌ی ساختمان‌ها‌ی خشتی و روش مرمت

محمود موسو‌ی‌، 1383

کاوش در بخش غربی مجمو‌عه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا