کتاب ماه هنر

شماره‌ی 139

1 مقاله‌ از شماره‌ی 139 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
یاسر حمزوی، مجید علومی، 1389

بررسی تزئینات کریاس شرقی مسجد جامع کبیر یزد با نگرش ویژه بر کتیبه‌ی نقاشی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا