کتاب ماه هنر

شماره‌ی 142

1 مقاله‌ از شماره‌ی 142 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
یاسر حمزوی، 1389

نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا