کتاب ماه هنر

مقاله های منتشر شده در

شماره‌ی 142

مشخصات
یاسر حمزوی، 1389

نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا