مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

مقاله های منتشر شده در

نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌، 1376

مشخصات
اصغر توکلی‌، 1376

بررسی اجمالی عملیات حفاظتی و مرمتی گنبد در بنا‌ی مدرسه‌ی چهار با‌غ و مسائل پیر‌امون آن

علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌، 1376

آسیب‌شناسی و اسیدزد‌ایی کا‌غذ

علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌، 1376

بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی

شهناز بهلولی‌، 1376

بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ

میتر‌ا ا‌عتضاد‌ی‌، 1376

بازشناسایی و دیرین – آسیب‌ شناسی بقایا‌ی استخو‌انی‌، تمدن تپه حصار «‌اسکلت مادر، در حال ز‌ایش نوز‌اد هرگز به‌دنیا نیامده»

حمید ملکیان‌، 1376

شناسایی الیاف نمونه‌ها‌ی کا‌غذ قدیمی سمرقند‌ی‌

آرش‌ امیریه‌، 1376

فن‌شناسی علمی تزئینات منحصربه‌فرد گنبد سلطانیه‌

بهنام‌ پدر‌ام‌، 1376

آشکار ساز‌ی تزئینات پنهان در خانه اقدسیه اصفهان‌

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1376

بررسی شوره‌زنی مخرب در دیو‌اره‌ها‌ی تزئینی بنا‌ی گنبد سلطانیه‌

رسول‌ وطن‌دوست‌، 1376

حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فر‌هنگی در ایر‌ان‌: گذشته‌، حال‌، آینده‌

طا‌هره‌ موسو‌ی‌، 1376

سوسک‌ها‌ی پودر کننده چوب ((Powder Pest

قباد کیانمهر، 1376

روش‌ها‌ی مکمل در زمینه‌ی کنترل موریانه‌ها‌ی آسیب‌رسان به ابنیه و آثار تاریخی و فر‌هنگی چوبی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا