نشریه‌ها و مجموعه مقالات غیر مرمتی

نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان

1 مقاله‌ از نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
پروین سلیمانی، رضا وحیدزاده، حمید فرهمند بروجنی، 1394

روش بازخوانی کتیبه بالای طاق نمای ورودی گنبد غفاریه مراغه بر اساس الگوی تطیبقی – تاریخی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا