نشریه‌ها و همایش‌های غیر فارسی

Archaeometry

1 مقاله‌ از Archaeometry در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
Parviz Holakooei، 2014

A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا